Последние новости

Maksumäärad 2012

2012. aasta maksumäärad ja maksuvaba tulu suurus.

 • Tulumaksu kinnipidamise määr on 21%.
 • Maksuvaba tulu on 144 eurot kuus (rakendamiseks peab olema väljamakse saaja avaldus).
 • Täiendav maksuvaba tulu pensioni korral on 192 eurot kuus (rakendavad ainult I ja II samba pensioni maksjad).
 • Täiendav maksuvaba tulu tööõnnetus- või kutsehaigushüvitise korral on 64 eurot kuus (rakendamiseks peab olema väljamakse saaja avaldus).
 • Sotsiaalmaksu määr on 33%. Sotsiaalmaksu minimaalse kohustuse aluseks olev kuumäär on 278,02 eurot, st sotsiaalmaksu minimaalne kohustus on 91,75 eurot kuus.
 • Töötuskindlustusmakse määrad on töötajale 2,8%, tööandjale 1,4%. Töötaja makse (2,8%) kinnipidamine lõpeb (1,4% jääb) vanaduspensioniikka jõudmise kuule järgnevast kuust.
  Näide
  Meessoost töötaja, kelle isikukood algab numbritega 34812…, makse kinnipidamine lõpeb alates 01.01.2012 (vanaduspensioniiga on 63 aastat). Naissoost töötaja, kelle isikukood algab numbritega 45006…, makse kinnipidamine lõpeb alates 01.01.2012 (vanaduspensioniiga on 61 aastat ja 6 kuud). Loe veel…
 • Kogumispensioni makse määr on 2% kõikidele isikutele, kes on liitunud (kohustatud liituma) kohustusliku kogumispensioniga. Kohustusliku kogumispensioniga liitumist saab kontrollida pensionikeskuse veebilehelt. 

  Samal aadressil tuleb eakate töötajate puhul kontrollida kohustusliku kogumispensioni makse kinnipidamise lõpukuupäeva. Kohustusliku kogumispensioni makse tasumise kohustus lõpeb II samba pensionifondi osakute esimese tagasivõtmise päeva aasta 31. detsembril. See tähendab, et näiteks, kui pensioniikka jõudnud töötajal algasid kogumispensioni väljamaksed 2011. aasta keskel, siis II samba maksed tuli pidada kinni kuni 2011. aasta 31. detsembrini tehtud väljamaksetelt (2% või 1%) ja alates 2012. aasta 1. jaanuarist tehtud väljamaksetelt makset enam kinni ei peeta.

  Vanaduspensioni ea piiri ületanud töötajatel, kes jätkavad töötamist ning ei alusta kogumispensioni väljamaksete saamisega, toimub kogumispensioni arvestamine edasi tavapärasel viisil.

  2011. aasta detsembri eest töötasu ja muude tasude ning nendelt kinnipeetavate kohustusliku kogumispensioni maksete arvestamisel tuleb meeles pidada, et vastavalt maksuarvestuse kassapõhisele printsiibile (juhul, kui töötasu detsembri kuu eest makstakse välja jaanuaris), tuleb maksed arvestada 2%-lises maksemääras ja deklareerida maksudeklaratsiooni vormil TSD jaanuari kohta (esitamise tähtaeg 10.02.2012). Kui aga detsembri töötasu maksti välja detsembris, siis tuli maksete kinnipidamisel rakendada 2011. aastal kehtinud makse määrasid (2% või 1%) ja deklareerida maksed 2011. aasta detsembri vormil TSD (esitamise tähtaeg 10.01.2012).